Γραναζωτή αντλία

116,00

Περιγραφή

Γραναζωτή αντλία GR1 από 1cc-9cc