Η εταιρία μας

Με την πείρα που αποκτήσαμε λειτουργώντας πάνω από 30 χρόνια στον χώρο της βιομηχανίας, είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σας.

Με δεδομένη την εγγύηση καλής λειτουργίας και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων, όσον αφορά τις ακόλουθες βιομηχανικές εφαρμογές

  • Υδραυλικά συστήματα λαδιού υψηλής πίεσης
  • Αυτοματισμοί αέρος
  • Ηλεκτρολογικοί πίνακες αυτοματισμού

αλλά και οποιαδήποτε νέα τεχνολογική κατασκευή που αφορά βιομηχανίες, βιοτεχνίες, τεχνικές εταιρίες, διυλιστήρια, ναυπηγεία, κατασκευαστές μηχανημάτων-οχημάτων, καθώς εταιρείες του δημοσίου τομέα.

Συνεργαζόμενοι με τους σημαντικότερους οίκους είμαστε σε θέση να προσφέρουμε  εγγύηση και υποστήριξη για τα προιόντα και τις κατασκεύες μας έχοντας πάντα υπόψιν το after sales service.


ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ